Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de app Aandacht is de sleutel

1. Algemeen

Welkom bij Aandacht is de sleutel, de website en app voor mensen met chronische pijn, chronische stress en chronische vermoeidheid. Maar ook mensen met af en toe pijn, vermoeidheid en stress kunnen hun kwaliteit van leven verbeteren door gebruik te maken van onze website en onze app.

Je kunt alleen gebruik maken van onze app, als je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en onze disclaimer. En zolang je van onze app gebruik maakt, moet je het eens blijven met onze algemene voorwaarden.

Het is voor ons mogelijk om zonder aankondiging vooraf onze algemene voorwaarden aan te passen. Die veranderde algemene voorwaarden zijn pas geldig vanaf het moment dat ze op onze website www.aandachtisdesleutel.nl gepubliceerd zijn. Wij voelen ons niet verplicht om je op eventuele wijzigingen te attenderen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te kijken of onze algemene voorwaarden mogelijk veranderd zijn. Desalniettemin gaan we ons er wel voor inzetten dat we je ervan op de hoogte brengen als we onze algemene voorwaarden veranderen. Als we je informeren doen we dat door een mail te sturen naar het e-mailadres dat we van je hebben opgeslagen in onze registratie.

Als je niet meer akkoord bent met onze algemene voorwaarden, kun je geen gebruik meer maken van onze website en onze app. We verwachten dan van je dat je dat aan ons meldt, waarna we je schrappen als gebruiker van onze app.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 13 februari 2017 en zijn voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2017.

2. Je gebruikersaccount

· Om gebruik te kunnen maken van onze app moet je ten minste 18 jaar zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je aantoonbaar toestemming hebben van een van je ouders om onze app te gebruiken.

· Je kunt alleen gebruik maken van de app als je een natuurlijk persoon bent. Een rechtspersoon kan geen gebruik maken van de app.

· De toegang tot de app is gekoppeld aan je e-mailadres en is niet overdraagbaar aan een ander e-mailadres.

· Je gebruikersaccount van Aandacht is de sleutel is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je inlogcode.

· Je kunt gebruik maken van de inlogcode die onze server je aanbiedt. Ook kun je na ontvangst van de inlogcode die onze server je aanbiedt, deze inlogcode wijzigen in een inlogcode van eigen voorkeur. Door deze inlogcode te gebruiken, slaat onze server je inlogcode op en herkent je -geanonimiseerd- daaraan bij een volgende inlog.

· Je inlogcode is bij Aandacht is de sleutel niet bekend. Als je je inlogcode vergeet of kwijt raakt, moet je een nieuwe inlogcode aanvragen bij ons secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

· Als je de inlogcode vergeten bent of kwijt bent geraakt en als je vervolgens een nieuwe inlogcode opvraagt, en als je gebruik maakt van de betaalde versie van de app, kun je geen gebruik meer maken van een eerdere betaling voor het gebruik van de app.

· Je kunt alleen gratis gebruik maken van de app, als je lid bent van een patiëntenvereniging of donateur bent van een patiëntenstichting, die voorkomt in het overzicht dat in de app staat.

· Aandacht is de sleutel is ten allen tijde bevoegd om bij een patiëntenvereniging of patiëntenstichting na te gaan of je ingeschreven staat als lid, respectievelijk donateur. Op basis van die inschrijving wordt besloten of je gratis gebruik kunt maken van de app.

· Als je op enig moment geen lid of donateur (meer) bent van een patiëntenvereniging of patiëntenstichting, is Aandacht is de sleutel gerechtigd je gratis toegang tot de app terstond te beëindigen.

· Onder alle omstandigheden ben je zelf aansprakelijk voor alle handelingen die je verricht door gebruik te maken van je inlogcode. Ook als je inlogcode aan derden geeft, blijf je je eigen verantwoordelijkheid houden. Ongeautoriseerd gebruik van je inlogcode kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van je toegang tot de app.

· Wanneer je het vermoeden hebt dat een ander gebruikt maakt van je toegang tot de app, verwachten we van je dat je ons dat per omgaande meldt.

· Het is niet verplicht maar wel wenselijk dat je een telefoonnummer aan Aandacht is de sleutel bekend maakt. Dat telefoonnummer is gewenst met het oog op onderzoek dat we regelmatig verrichten om zicht te krijgen op het effect van de app op je kwaliteit van leven. De onderzoeksgegevens worden geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de resultaten niet zijn terug te herleiden tot een natuurlijk persoon.

· “Aandacht is de sleutel” vraagt ten behoeve van het onderzoek naar de effectiviteit van de App om aan jou je e-mailadres, je naam en je telefoonnummer vrijwillig aan ons af te geven, welke wij vervolgens op een beveiligde server opslaan. We geven je gegevens alleen door aan onderzoekers die in onze opdracht onderzoek doen naar het gebruik van de app, zoals hiervoor is aangegeven. Verder worden deze gegevens door ons niet ter beschikking gesteld aan derden. De naar een persoon herleidbare gegevens worden op eerste verzoek van de gebruiker, door “Aandacht is de Sleutel” verwijderd.

· Zonder dat we dat hoeven te onderbouwen kunnen we een aanvraag voor een gebruikersaccount weigeren. Als je daarvoor al betaald hebt, wordt die betaling zonder verdere inhouding geretourneerd. Ook kunnen we zonder opgaaf van redenen bestaande gebruikersaccounts blokkeren of beëindigen. Dat kan gebeuren als je niet handelt conform deze algemene voorwaarden, dan wel om andere redenen.

3. Disclaimer

Aandacht is de sleutel hanteert een disclaimer bij het aanbieden van zijn oefeningen. Door in te loggen in de app, geeft de gebruiker van de app aan, dat deze akkoord gaat met de disclaimer. De tekst van de disclaimer kun je vinden in de app (wordt later toegevoegd)

4. Intellectueel eigendom

De oefeningen in de app zijn het intellectueel eigendom van de trainer die de oefeningen gemaakt heeft. De foto’s zijn het intellectueel eigendom van de eigenaar van de app, St. Pijn-Hoop, dan wel van de trainer die de inhoud van de betreffende training gemaakt heeft. De video’s zijn het intellectueel eigendom van de trainers. St. Pijn-Hoop heeft van alle intellectueel eigendom dat van de trainers is, het gebruikersrecht voor vele jaren afgekocht, voor de duur van het bestaan van de app. Daardoor is St. Pijn-Hoop gerechtigd namens de oorspronkelijke intellectuele eigenaar dan wel samen met deze, actie te ondernemen, indien het zelfs maar de schijn heeft dat op het intellectueel eigendom van St. Pijn-Hoop dan we dat van de trainers inbreuk is gemaakt.

5. App-store

De betaalde versie van de App kan in de app-store gekocht worden. De gratis versie is beschikbaar via de website en in de app-store. Voor de betaalde versie kan gebruik worden gemaakt van 3 app-stores: de Windows-store, de Android-store en de Apple-store.

Voor het gebruik van Aandachtisdesleutel via een app-store dient de gebruiker zich te houden aan de voorschriften en bepalingen van de app-stores.

6. Slot

Aandacht is de sleutel is het eigendom van St. Pijn-Hoop, KvK-nummer 41182983, gevestigd te Leiden, Hoge Rijndijk 134, 2313 KN Leiden.

Aandacht is de sleutel is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Indien een andere rechtspersoon op enigerlei wijze in de rechten treedt van St. Pijn-Hoop, dan zal St. Pijn-Hoop tevoren besluiten of de rechten op Aandacht is de sleutel meegaan naar de andere rechtspersoon, dan wel dat de rechten in een afzonderlijke rechtspersoon worden ondergebracht.

Copyright (c) Stichting Pijn-Hoop 2018. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com